LEAG
- Lokalna energetska agencija Gorenjske
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Tel: 059 92 49 74
e-mail: info@leag.si

novice

Trenutno ni novic!

prijava na novice


Želiš prejemati aktualna obvestila na svoj e-naslov?
Prijavi se!
rotatorrotatorrotatorrotatorrotator

Bioenergija

Bioenergijo razdelimo na:

Biomasa se pridobiva iz različnih vrst organske snovi: energetskih rastlin (oljnic, rastlin, ki vsebujejo sladkor) ter gozdnih, kmetijskih ali komunalnih odpadkov, vključno z lesnimi in gospodinjskimi odpadki.
Uporablja se lahko za ogrevanje, proizvodnjo električne energije in biogoriva za prevoz. Uporaba biomase v veliki meri zmanjšuje emisije toplogrednih plinov.

Ogljikov dioksid, ki se sprošča ob izgorevanju, se uravnoteži s količino tega plina, ki ga rastlina vsrka med rastjo.
Toda vedno obstajajo določene emisije iz procesov, kot sta gojenje rastlin in proizvodnja goriva, tako da biomasa ni povsem brez vsebnosti ogljika.

Zakaj biomasa?
  • diverzificira oskrbo z energijo
  • nadomešča konvencionalna goriva, ki oddajajo veliko CO2
  • pripomore k recikliranju odpadkov
  • ohranja in ustvarja delovna mesta na podeželskih območjih
  • širi vodilni tehnološki položaj EU na področju bioenergije.


Bioplin se lahko proizvaja iz organskih odpadkov z anaerobno fermentacijo ali pa pridobiva iz deponijskega plina.
Uporablja se lahko v vozilih, ki so prirejena za zemeljski plin.


Biogoriva se pridobivajo iz obnovljivih virov z uporabo biomase (organskih snovi ali rastlin) in so edini široko dostopen energetski vir, ki lahko nadomesti fosilna goriva v prevoznem sektorju.
Danes se kot gorivo za prevoz uporabljata dve glavni vrsti biogoriv – biodizel in bioetanol.
Oba sta tekoči gorivi, proizvedeni iz kmetijskih pridelkov ali rastlin.

Biodizel se večinoma proizvaja iz tako imenovanih oljnih rastlin, na primer iz semen oljne ogrščice ali sončnice. Je proizvod iz rastlinskih olj, ki reagira z metanolom.

Bioetanol se ponavadi pridobiva s fermentacijo sladkorja iz sladkorne pese, raznih žitaric, sadja ali celo z destilacijo vina.
V razvoju so biogoriva druge generacije, proizvedena iz celuloznih biomasnih polproizvodov. Le-ta bi omogočila nove metode proizvodnje biogoriva iz produktov, stranskih produktov in odpadkov iz kmetijstva in gozdarstva ter iz lesa, kaše in papirja z bolj dovršenimi kemičnimi reakcijami.

Zakaj biogoriva?
  • pomenijo edino široko dostopno obnovljivo alternativo fosilnim gorivom v prevoznem sektorju
  • pripomorejo k recikliranju odpadkov
  • diverzificirajo vire oskrbe z energijo za države, ki ne pridobivajo nafte
  • na splošno zmanjšujejo emisije CO2 in drugo onesnaževanje
  • zagotavljajo delovna mesta, zlasti v kmetijstvu
(vir: Evropska komisija – Generalni direktorat za energetiko: Obnovljivi viri energije so pomembni, 2008)

anketa

četrtek, 12. nov 2009

blah blah vprašanje
Arhiv anket

EMA

MO Kranj

Napaja nas modra energija